Adatvédelmi tájékoztató

A https://fehermosoly.hu/oldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyet mi a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelünk. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaidról.

Tájékoztatunk, hogy nem vagy kötelesa személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudod megvásárolni a webshopban elérhető termékeket, illetve szolgáltatásokat.

 1. Az Adatkezelő személye:

Zagyvai Máté Gyula E.V. (2654 Romhány, Esze Tamás út 16., e-mail: info@fehermosoly.hu, webcím: https://fehermosoly.hu/ a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 1. Az adatkezelésa vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályi előírásoknak megfelelőentörténik.
 2. A kezelt adatok és az érintettek köre, az adatkezelés célja, jogalapja időtartama, a személyes adatokhoz hozzáférő személyek, az adatok tárolási módja

 

Milyen célból kezeljük az adataidat?

Regisztráció

Termék megrendelése

Ügyfélszolgálat igénybevétele

Panaszkezelés

Hírlevél

Cookie-k kezelése

Kik azok, akiknek az adatait kezeljük?

Regisztrált felhasználók

Regisztrált felhasználók, akik a webshopból terméket rendelnek

Az ügyfélszolgálatot igénybe vevő felhasználók

Azok a természetes személyek, akik panasszal élnek

A hírlevélre feliratkozó felhasználók

A weboldalt látogatók

Milyen személyes adataidat kezeljük?

név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, telefonszám, IP cím, regisztráció időpontja, számlázási cím, szállítási cím

e-mail cím, név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, adószám

e-mail cím, név, telefonszám, lakcím, egyéb, a felhasználó által megadott személyes adat, az ügy tárgya

e-mail cím, név, lakcím, a panasz tárgya, számlaadatok, panaszolt tranzakció adatai, adószám, emberi hang

e-mail cím

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Mi alapján kezeljük a személyes adataidat?

Hozzájárulásod alapján.

Hozzájárulásod, valamint jogszabály alapján.

Hozzájárulásod alapján.

Hozzájárulásod alapján indul, de panasz esetén jogszabály alapján kötelező az adatkezelés.

Hozzájárulásod alapján.

Hozzájárulásod alapján. Nincs szükség a hozzájárulásodra, ha a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a cookie használata.

Kik férhetnek hozzá?

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Alma és a fája Bt. megbízott könyvelő társaság (2651 Rétság, Zrínyi utca 6.)

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

–        Adatkezelő alkalmazottai

–        Google LLC,

–        Facebook Ireland Ltd

–        Ezit Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Mennyi ideig kezeljük az adataidat?

Hozzájárulásod visszavonásáig.

Jogszabályi előírás szerint, illetve hozzájárulásod visszavonásáig.

Hozzájárulásod visszavonásáig.

A panasztételt követő 5 évig.

Hozzájárulásod visszavonásáig.

Hozzájárulásod visszavonásáig

Hogyan tároljuk az adataidat?

Elektronikus formában.

Elektronikus formában.

Elektronikus formában.

Elektronikus formában.

Elektronikus formában.

Elektronikus formában.

 

 1. Adattovábbítás

Harmadik személy részére történő adattovábbítást csak előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi előírás esetén végzünk. Jogszabályi előírás alapján történő adattovábbítás esetén előzetes hozzájárulásra nincs szükség.

Az adattovábbítás az alábbi címzetteknek történik a fizetés lebonyolítása, a szállítás, valamint számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás céljából:

 • Barion Payment Zrt. (cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)
 • hu Kft. (1031 Budapest, Záhony u.7., www.szamlazz.hu)

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok, a rendelés értéke, a vásárlás adatai.

 1. Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan?
 • Tájékoztatást kérhetszaz Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy milyen célból milyen személyes adatokat kezel, azokat milyen harmadik személy részére továbbítja, az adatok tárolásának tervezett időtartamára – ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai – vonatkozóan.
 • Kérhetedaz Adatkezelőtől azadataid helyesbítését, törlését vagy korlátozását
 • Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen,amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Ha az adatkezelés előzetes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált, kérésedre az Adatkezelő köteles biztosítani számodra a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, melyeket egy másik adatkezelőnek továbbíthatsz anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Adathordozhatósághoz való jog)
 • Ha az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul, ezt a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod.
 • Jogaid megsértése esetén jogosult vagy panaszt benyújtania Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu) vagy pert indítani az lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt.